Enrico Uccello – OB Andreas Starke (SPD)

z10-burgermeister-starke-ob-bamberg.jpg

Oberbürgermeister von Bamberg – Andreas Starke (SPD). Aus der Serie Karikaturen prominenter Bayern.